• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide6

Business Intelligence

เขียนโดย pcland on . Posted in Solutions

business-intelligence

PC Land พร้อมแล้วที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้า ในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ และให้คำปรึกษา ในการทำโซลูชั่นที่เหมาะสมกั บบริษัทและองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Microsoft Sharepoint, microsoft sql server, microsoft exchange เป็นต้น