• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide6

Data Center Solutions

เขียนโดย pcland on . Posted in Solutions

PC Land มีความสามารถการบริการในการจัดการ และให้คำปรึกษาฐานข้อมูลให้กับองค์กรของลูกค้าในการทำห้อง Data Center ทั้งในการจัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง และให้คำปรึกษา การทำห้อง Rack การเดินสายเคเบิล และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)