• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide6

Network Solutions

เขียนโดย pcland on . Posted in Solutions

PC Land สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการจัดหาระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรวบรวมทั้งข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้ภายในเครือข่ายเดียว ผ่านฐาน IP (IP Infrastructure Application) พร้อมบริการในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ และแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อลูกค้าจะได้มีระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ดีที่สุด น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานและมีเสถียรภาพใช้ในองค์กร โดยมี QoS (Quality of Service)เป็นตัวรองรับในการใช้งานระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผนจัดการ และติดตั้งอุปกรณ์ QoS เพื่อให้การใช้งานผ่านฐาน IP (IP Infrastructure Application)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ