[LBP325x] Laser Canon imageCLASS LBP325x เครื่องพิมพ์เลเซอร์

25,200 ฿ Excl. VAT 7%

• ความเร็วในการพิมพ์ (A 4 ): มากถึง 43 หน้าต่อนาที
• ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก (A 4 ) : ประมาณ 5.7 วินาที
• ถาดใส่กระดาษรองรับได้สูงสุด : 2,300 แผ่น
• สามารถพิมพ์22หน้าได้โดยอัตโนมัติ
• ความละเอีอดคุณภาพการพิมพ์: 1,200 × 1,200 dpi
• ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 2,000-7,500 หน้า

 

[LBP325x] Laser Canon imageCLASS LBP325x เครื่องพิมพ์เลเซอร์

25,200 ฿ Excl. VAT 7%

SKU: LBP325x Categories: , , Tags: ,