• ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร
  • รองรับ RPA UiPath
  • ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
  • เข้าถึงเอกสารง่าย รวดเร็ว
  • เพิ่มความปลอดภัยให้เอกสาร
  • จัดการข้อมูลที่สำคัญ เพื่อทำการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ช่วยให้การตัดสินใจของคุณ มีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น

Road to “Digitization” 

ในกระบวนการของการทำระบบ สิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การเลิกใช้ printer (No printout) แต่เนื่องจากความจำเป็น และความต้องการการใช้กระดาษ จึงทำให้ยังคงต้องมีกระบวนการทางกระดาษเหลืออยู่ซึ่งมักจะเป็นกระบวนการด้าน การลงบันทึก การขอบริการ และการลงนามต่างๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานสำคัญทางธุรกิจ

Kodak Alaris เป็นผู้นำด้านการนำเข้าข้อมูลจากกระดาษและแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Digital และ Meta data ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ Perfect Pages ทำให้ได้ภาพที่คมชัด ช่วยให้การแปลงข้อมูล OCR ได้ถูกต้อง

การใช้เทคโนโลยี ด้าน Digital Transformation เข้ามาช่วยเพื่อเป็นจุดเริ่มของระบบไร้กระดาษ และประสานการทำงานของระบบ Manual และ Digital เข้าด้วยการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายต่อการทำงาน นั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกระบวนการนี้

SCANNER

ผู้มีประสบการณ์และชำนาญงานด้านการสแกนเอกสาร

Kodak Alaris เป็นผู้บุกเบิกด้านงานสแกนเอกสารที่มีประสบการณ์สะสมมาเป็นเวลานาน มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของเครื่อง Scanner อยู่ตลอดเวลา สแกนเนอร์ของ เราคลอบคลุมทุกความต้องการทั้งระดับ Workgroup, Departmental, Corporate

• Scanner ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆของงานสแกนเอกสารได้

• ช่วยลดการสแกนผิดพลาด การสแกนซ้ำ และความไม่ชัดของภาพ

• เทคโนโลยี Perfect page ทําให้ได้ภาพการสแกนความคมชัดสูง มีรายละเอียดครบ ลบสิ่งที่ไม่ต้องการ ได้ไฟล์เอกสารที่มีข้อมูลถูกต้องและขนาดเล็ก

SOFTWARE

ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย

ในการทํา Digital Transformation ของงานเอกสาร สิ่งที่ยากที่สุดคือการแปลงข้อมูล บนกระดาษให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล Digital แต่ด้วยเอกสารมีหลายประเภทหลายรูปแบบ ทําให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องยุ่งยาก ใช้เวลามาก และความแม่นยําต่ำ Kodak Alaris มี Software ที่ออกแบบมาเพื่อการทํางานด้านนี้โดยเฉพาะ

• เข้ามาจัดการกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• คัดแยกเอกสาร และจัดระเบียบไฟล์จัดเก็บ

• นําเข้าข้อมูลได้หลายรูปแบบและส่งออกไปได้หลายช่องทาง

• ใช้ OCR ในการอ่านและดึงข้อมูล เพื่อส่งต่อไปยัง RPA

Credit : ACA Pacific , Kodak Alaris