Our Story

บริษัท พีซีแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ออกแบบระบบเครือข่าย และบริการ

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจไอทีในรูปแบบ System Integratorโดยการผสานเทคโนโลยีไอทีต่อเชื่อมกับระบบการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถเข้าไปดูไลน์สินค้าเราทั้งหมดได้ที่หน้า Product

ซึ่งบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำให้สินค้าและบริการ ของบริษัทฯ มีส่วนช่วยให้ธุรกิจหลักของลูกค้าดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอสินค้าและบริการด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นมืออาชีพต่อความสำเร็จของลูกค้าทุกท่าน

บริษัท พีซีแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 10/102 ชั้น 7 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท พีซีแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบไอทีครบวงจร ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจตลอดจนสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับลูกค้าผ่านทางโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด เราพร้อมให้บริการด้านไอทีกับบริษัทชั้นนำในทุกกลุ่มธุรกิจ และยึดมั่นการทำงานภายใต้นโยบายคุณภาพ

“Solid IT Partner, End-to-end solution for your success”

พีซีแลนด์ พร้อมเป็นพันธมิตรด้านไอทีกับลูกค้าทุกท่าน อย่างมั่นคง ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อความสำเร็จ พร้อมสู่การต่อยอดขยายศักยภาพทางธุรกิจอย่างไม่สิ้นสุด

Our Story

บริษัท พีซีแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ออกแบบระบบเครือข่าย และบริการ

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจไอทีในรูปแบบ System Integratorโดยการผสานเทคโนโลยีไอทีต่อเชื่อมกับระบบการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถเข้าไปดูไลน์สินค้าเราทั้งหมดได้ที่หน้า Product

ซึ่งบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำให้สินค้าและบริการ ของบริษัทฯ มีส่วนช่วยให้ธุรกิจหลักของลูกค้าดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอสินค้าและบริการด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นมืออาชีพต่อความสำเร็จของลูกค้าทุกท่าน

บริษัท พีซีแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 10/102 ชั้น 7 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท พีซีแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบไอทีครบวงจร ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจตลอดจนสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับลูกค้าผ่านทางโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด เราพร้อมให้บริการด้านไอทีกับบริษัทชั้นนำในทุกกลุ่มธุรกิจ และยึดมั่นการทำงานภายใต้นโยบายคุณภาพ

“Solid IT Partner, End-to-end solution for your success”

พีซีแลนด์ พร้อมเป็นพันธมิตรด้านไอทีกับลูกค้าทุกท่าน อย่างมั่นคง ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อความสำเร็จ พร้อมสู่การต่อยอดขยายศักยภาพทางธุรกิจอย่างไม่สิ้นสุด

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแลทุกภาคส่วนดังนี้

  • “ลูกค้า” บริษัทจะนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีไอทีด้วยความทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าผู้ใช้สินค้าและบริการของเรา
  • “คู่ค้า” บริษัทมุ่งมั่นจะเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมาย ทางธุรกิจร่วมกัน
  • “พนักงาน” บริษัทจะเสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาทักษะ และมอบโอกาสและความก้าวหน้า แก่พนักงาน
  • “องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม” บริษัทจะเสริมสร้างกระบวนการบริหารและดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อโครงการและกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น นำเสนอสินค้าและบริการด้านไอที แบบครบวงจรสู่ทุกองค์กร ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน เป็นโครงสร้างด้านไอทีที่สมบูรณ์เต็มศักยภาพสำหรับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาทุกระดับที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น นำเสนอสินค้าและบริการด้านไอที แบบครบวงจรสู่ทุกองค์กร ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน เป็นโครงสร้างด้านไอทีที่สมบูรณ์เต็มศักยภาพสำหรับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาทุกระดับที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นโยบายบริษัท (Company Policy)

บริษัท พีซีแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านสารสนเทศแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน โดยมีแนวนโยบายหลักดังนี้

  • นำเสนอสินค้า บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยความรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
  • นำเสนอสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และยึดหลักธรรมมาภิบาล
  • มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและเชี่ยวชาญ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อลูกค้า